Thread Rating:
  • 3 Vote(s) - 1.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wrestling.
#1
Na początku Rokue, potem Huba, dalej GTS, a na koniec Evo. Widocznie mnie przypadł zaszczyt założenia kolejnego tematu. Zaczniemy inaczej niż poprzednio, a mianowicie, iż "starzy weterani" będą o ciut więcej liczeni w walkach o pas, jednakże "młodzi" również mają szansę.
Nie liczy się Wasz staż, a styl w jakim walczycie. Każdy ma szansę, ale musicie dać z Siebie 100%.

Skład GM:
Iveren
Wisdom Tooth

Wzór Karty:
Nazwa:
Pseudonim*:
Rola:
Styl:
Waga:
Wzrost:
Finishery:
Dźwignia:
Charakterystyczne Akcje:

Karty Zawodników:

Wielki Awersomik:
Nazwa: Pinius
Rola: Face
Styl: High Flyer
Wzrost: 176cm
Waga: 83kg
Charakterystyczne akcje: Tornado DDT, PowerSlam, Seria Leg kicków zakończona High kickiem, School Boy
Finishery: Air Bourne, Trouble in Paradise, 180 Splash ( Splash połączony z obrotem o 180 stopni - moje ) Future Schock Hurricaneruna DDT ( Hurricanerun'a, ale kiedy jest obrócony do zawodnika podnosi się do góry, łapie jego ręce jak do zwykłego future'a i ściąga w dół - moje )
Dźwignie: Pine lock ( Cross Arm Braker )

sakortu:
Nazwa: Arcadio
Rola: Heel
Styl: Technical
Waga: 111kg
Wzrost: 186cm
Finisher: Spinning Heel Kick , Tiger Suplex .
Dźwignie: Scorpion Deathlock , Backbreaker Submission .
Charakterystyczne akcje: Northern Lights Suplex , Twin leg drop , Flowing DDT , , Facebreaker Knee Smash, Diving European Uppercut , Double foot stomp , Pendulum kick , Abdominal stretch , Discus elbow smash .

Nazwa: Cirillo Superstar
Rola: Tweener
Styl: Technical
Wzrost: 183cm
Waga: 101kg
Finishery: Moonlight Drive, Double Underhook Sitout Facebuster , Starship Pain .
Dźwignie: Kimura Shoulder Lock .
Charakterystyczne akcje: Rope Hung DDT , Snap scoop powerslam , Belly to back wheelbarrow facebuster , Tilt-a-whirl DDT ,Leg-Trap Sunset Flip Powerbomb Pin , Jumping Calf Kick , Sit Out Hip Toss , Jumping high knee , Front missile dropkick .

Wisdom Tooth:
Wisdom Tooth
Nazwa: The Superstar
Pseudonim: Per B
Rola: Face
Styl: Technical
Waga: 94kg
Wzrost: 186cm
Finishery: Asso(chwyt pod Vertical Suplex, pełny obrót i rzut przed siebie, taki Facebuster), Sleeperhold
Charakterystyczne akcje: Chicken Wings, Backbreaker(Jak Side Slam, tyle że na kolano), Track SS(Backstabber, tyle że wyprostowanymi nogami i na klatkę piersiową), dropkick z trzeciej liny/z wyskoku zza lin

Nazwa: Amazing Superstar
Rola: Face
Styl: American
Waga: 112kg
Wzrost: 191cm
Finishery: Mic Check
Charakterystyczne akcje: Amazing Attack (Spinning Neckbreaker), Side Slam, Armbar(często jest to kończąca akcja)

Naste:
Nazwa: The Bason
Rola: Heel
Styl: American
Waga: 116kg
Wzrost: 187cm
Dźwignia: Sleepper Hold
Finisher: Black Hole Slam
Charakterystyczne akcje : Spinebuster, Powerbomb, Back Body Drop, Facebuster, Spinning Neckbreaker, Full Nelson Slam, Sidewalk Slam

Nazwa: Flowrider
Pseudonim: Number One Of Wrestling (Samozwańcze )
Rola: Heel
Styl: Technical
Waga: 94kg
Wzrost: 184cm
Dźwignia: Ankle Lock
Finisher: Cross Rhodes, Brouge Kick
Charakterystyczne akcje : DDT, Leg Drop, Flying Elbow Drop, Backbreaker, Knee Drop, Moonsault, Atomic Drop

Dominoss:
Nazwa: Tahor
Pseudonim: Tah
Rola: Face
Styl: American
Wzrost: 191cm
Waga: 110kg
Charakterystyczne akcje: Diving leg drop bulldog, Clothesline corner, Slingshot Dropkick, wszelakie Suplexy.
Dźwignia: Cross Armbraker
Finishery: FU, Last Ride

Jastrząb Niebios:
Jastrząb Niebios
Nazwa: Hawk Heaven
Przydomek ringowy: HHS (Hawk Heaven Superstar)
Rola : Tweener
Styl : American
Waga: 115 kg
Wzrost: 190 cm
Charakterystyczne akcje : Spear, PowerBomb, Tornado DDT, Turnbuckle Shinning Wizard + Running Bulldog
Seria ataków: Body Slam
Dźwignie: Hawkcator (Edgecator), YesLock (w TT, ale może się zdarzyć, że sam założę)
Finishery : Go To Sleep, Skull Crushing Finale
Ruchy Signaturowe: Boom, Boom, Boom
Theme: http://www.youtube.com/watch?v=p1dp3-7l_5Q&feature=related

Sidewipe:
Nazwa: Ironhide
Pseudonim: Iron Fighter
Rola: Heel
Styl: American
Wzrost: 189cm
Waga: 117 kg(Tyle około wymagają moje akcje nowe)IDEALNIE!
Charakterystyczne akcje: Big Boot , DDT , Falcon Arrow ,Running Bulldog,Double underhook backbreaker,Hammerlock,Suplex Powerslam,Elbow Face Stretch,Repeated Turnbuckle Thrusts,Spinebuster
Dźwignie:, four figure leg lock ,,New Anaconda Vice(Pierw Running Bulldog po czym ją zapina )
Finishery: Pepsi Plunge
Theme!!!:www.youtube.com/watch?v=VT_coiHr2Po

Fezaes:
Nazwa: Tom Crash
Pseudonim Ringowy: Captain Charisma
Styl: Technical
Rola: Heel
Wzrost: 189 cm
Waga: 101 kg
Ruchy Sygnaturowe: Gesty: klask w ręce przed Killswitch Akcje: Tornado DDT, Diving Headbutt
Charakterystyczne akcje: DDT, Dropkick, Splash, running double knee atack, Whirl Hurricanrana, Fireman's carry gutbuster,
Flapjack, Spinebuster, frog splash
Dźwignie: Cattle Mutilation, Sharpshooter
Finishery: Killswitch, Spear, Future Shock DDT
Powiedzonko: "Hit the Switch" a jak stracę pas to "One More Match"

Nazwa: Great Tom
Pseudonim ringowy: Polish Bulldozer, The Great Tom, Mr. Pain
Styl: Power
Rola: Heel
Wzrost: 213 cm
Waga: 215 kg
Charakterystyczne akcje: Sidewalk Slam, Headbutt, Walking shoulder block, Reverse powerbomb, Body block, Backbreaker drop
Dźwignie: Bearhug, Tourture Rack
Finishery: World Strongest Slam, K.O Punch, Chokeslam
Theme: http://www.youtube.com/watch?v=AFV7bW0cGTw

Iveren:
Nazwa : Iveren
Pseudo : Iven
Rola : Face
Styl : American
Waga : 110 kg
Wzrost : 1,93m
Finishery : RKO
Dźwignia : STFU
Charakterystyczne Akcje : Diving Moonsault, Snap DDT, Tornado DDT, Atomic Drop

Flava Flav:
Nazwa: Flavomir
Pseudonim: Flava
Rola: Heel
Styl: American
Waga: 113kg
Wzrost: 196cm
Finishery: Tombstone Piledriver, Batista Bomb
Dźwignia: Hell`s gate
Charakterystyczne Akcje: Suplex-y, Back body drop, Flying clothesline, Running DDT, Sidewalk slam, Big boot, Fujiwara armbar

Hepatoil:
Nazwa:Nanor
Pseudo:The Knock Out
Rola:Face
Styl:American
Wzrost:2,00m
Waga:138kg
Finishery:Nanor Bomb (Batista Bomb),F-5
Dźwignie/a:Boston Crab
Charakterystyczne akcje:Big boot,Spear,Powerslam,Chop,wszelakiego rodzaju slamy,Raven fly(Superplex),Serkies Boom (łapie gostka za ręce w okolicach pach albo też pod pachami,unosi go do góry i rzuca z całej siły o ziemię,ta akcja często poprzedza finisher),Chokeslam

Nazwa :Batsep
Pseudo:Mr.Bad Bird lub w skrócie BB
Rola:Heel
Styl:American
Wzrost:1,87
Waga : 110kg
Akcje : Wszelakiego rodzaju dropkick'i,Nitro blast,Spear,różniaste DDT,Flying Elbow Drop,Neckbreaker,Facebuster
Dźwignie : Figure for Legdrop
Finishery : Sweet Chin Music

KamtriX:
Kanshee/KamtriX
Nazwa: KamtriX
Rola: Tweener
Styl: American
Waga: 105kg
Wzrost: 183cm
Signatury: Zig-Zag King Side Kick
Finishery: X-Factor, Little Jimmy Finale (w TT, Tak jak Awesometruth)
Dźwignia: ,STF, Walls of Jericho
Charakterystyczne akcje: Spear, Chin Breaker, full nelson slam, pendulum backbreaker, Face crusher, chin lock. neckbreaker, leg trip, poweslam, Edgecution ,Moonsault

Motaker:
Nazwa: Mmmmoooo (Motaker)
Rola: Heel
Styl: American
Wzrost: 200 cm
Waga: 182 kg
Charakterystyczne akcje:, Sidewalk slam, Flying Clothesline ,MoDDT (edgecution)
Dźwignie: Hell's Gate
Finishery: Hell Avator, Cradle shock
Powiedzonko :I am fat and is feeling all right with it
Wygląd :img27.imageshack.us/img27/4407/tek4f12d66de1bad4750853.png

Tag-Teamy:
Nazwa: IronCrash
Finisher Tag-Teamowy: Irohnide wykonuje Pepsi Plunge, ale w tym samym czasie Tom Crash wykonuje Inveartend Alabama Slam.
Dźwignia Tag-Teamowa: Crash zapina Surfboard a Ironhide dokłada Dragon Sleepera
Tom Crash and Ironhide.

Nazwa: HawtriX
Finisher Tag-Teamowy: Little Jimmy Finale
Dźwignia Tag-Teamowa: Doubel Yes Lock (przy czym krzyczymy głośno "Yes, Yes, Yes"
Hawk Heaven and KamtriX.

Nazwa: The biggest show
Finisher Tag-Teamowy: Motaker wykonuje Cradle shocka + leg dropa, po czym Great Tom skacze z narożnika splashem
Dźwignia Tag-Teamowa: Tom zakłada boston Crab, po czym dokładam do tego Headlocka.
Motaker and Great Tom.

Nazwa: Ready for anything .
Finisher TT : Flowing facebuster (Cirillo Superstar trzyma przeciwnika jak na Belly to back wheelbarrow facebuster ,
Arcadio wyskakuje i wykonuje na trzymanym przez Cirillo Superstar przeciwniku Flowing DDT .)

Nazwa: Pinius-Hepatoil
Finisher: Quick Death (Pinius robi Hurricanerunę a Nanor w trakcie dobija Spearem)
Dźwignia: Final Lock (Nanor zakładam Boston Craba a Pinius Pine lock)
Reply
#2
Nazwa: Pinius
Rola: Face
Styl: High Flyer
Wzrost: 176cm
Waga: 83kg
Charakterystyczne akcje: Tornado DDT, PowerSlam, Seria Leg kicków zakończona High kickiem, School Boy
Finishery: Air Bourne, Trouble in Paradise, 180 Splash ( Splash połączony z obrotem o 180 stopni - moje ) Future Schock Hurricaneruna DDT ( Hurricanerun'a, ale kiedy jest obrócony do zawodnika podnosi się do góry, łapie jego ręce jak do zwykłego future'a i ściąga w dół - moje )
Dźwignie: Pine lock ( Cross Arm Braker )
Reply
#3
Nazwa: Arcadio
Rola: Heel
Styl: Technical
Waga: 111kg
Wzrost: 186cm
Finisher: Spinning Heel Kick , Tiger Suplex .
Dźwignie: Scorpion Deathlock , Backbreaker Submission .
Charakterystyczne akcje: Northern Lights Suplex , Twin leg drop , Flowing DDT , , Facebreaker Knee Smash, Diving European Uppercut , Double foot stomp , Pendulum kick , Abdominal stretch , Discus elbow smash .

Nazwa: Cirillo Superstar
Rola: Tweener
Styl: Technical
Wzrost: 183cm
Waga: 101kg
Finishery: Moonlight Drive, Double Underhook Sitout Facebuster , Starship Pain .
Dźwignie: Kimura Shoulder Lock .
Charakterystyczne akcje: Rope Hung DDT , Snap scoop powerslam , Belly to back wheelbarrow facebuster , Tilt-a-whirl DDT ,Leg-Trap Sunset Flip Powerbomb Pin , Jumping Calf Kick , Sit Out Hip Toss , Jumping high knee , Front missile dropkick .


Nazwa: Ready for anything .
Finisher TT : Flowing facebuster (Cirillo Superstar trzyma przeciwnika jak na Belly to back wheelbarrow facebuster ,
Arcadio wyskakuje i wykonuje na trzymanym przez Cirillo Superstar przeciwniku Flowing DDT .)

***
Reply
#4
Wisdom Tooth
Nazwa: The Superstar
Pseudonim: Per B
Rola: Face
Styl: Technical
Waga: 94kg
Wzrost: 186cm
Finishery: Asso(chwyt pod Vertical Suplex, pełny obrót i rzut przed siebie, taki Facebuster), Sleeperhold
Charakterystyczne akcje: Chicken Wings, Backbreaker(Jak Side Slam, tyle że na kolano), Track SS(Backstabber, tyle że wyprostowanymi nogami i na klatkę piersiową), dropkick z trzeciej liny/z wyskoku zza lin

Nazwa: Amazing Superstar
Rola: Face
Styl: American
Waga: 112kg
Wzrost: 191cm
Finishery: Mic Check
Charakterystyczne akcje: Amazing Attack (Spinning Neckbreaker), Side Slam, Armbar(często jest to kończąca akcja)

--
Ogarniemy temat.
Reply
#5
Nazwa: The Bason
Rola: Heel
Styl: American
Waga: 116kg
Wzrost: 187cm
Dźwignia: Sleepper Hold
Finisher: Black Hole Slam
Charakterystyczne akcje : Spinebuster, Powerbomb, Back Body Drop, Facebuster, Spinning Neckbreaker, Full Nelson Slam, Sidewalk Slam

Nazwa: Flowrider
Pseudonim: Number One Of Wrestling (Samozwańcze )
Rola: Heel
Styl: Technical
Waga: 94kg
Wzrost: 184cm
Dźwignia: Ankle Lock
Finisher: Cross Rhodes, Brouge Kick
Charakterystyczne akcje : DDT, Leg Drop, Flying Elbow Drop, Backbreaker, Knee Drop, Moonsault, Atomic Drop
Reply
#6
Czy ktoś teraz powie, że moja krytyka była nieuzasadniona i bezsensowna?
Reply
#7
TERAZ nawet bardzo , zwracam honor .
Reply
#8
Ja mogę powiedzieć, jest ryzyko, jest zabawa. Kolano, chodź, jesteś częścią tego tematu.

--
Runda 1

Walka 1

Cirillo Superstar vs Pinius - First Blood Match

Walka 2

Hawk Heaven vs Tahor - Last Man Standing

Walka 3

Motaker vs Ironhide - Steel Cage Match

Walka 4

Evortall vs KamtriX - Tables Match

Walka 5

Nanor vs Batsep - Falls Count Anywhere Match

Walka 6

The Bason vs Flowrider - Ambulance Match

Walka 7

Tom Crash vs The Great Tom - Lumberjack Match

Walka 8

The Superstar vs Amazing Superstar - No Disqualification Match
Reply
#9
Weź ja to w szoku jestem, co on odwalił...
Reply
#10
Ok, ja wracam wieczorem, może będzie mniej więcej powyjaśniane.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)