Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
;) Zapraszamy do GTSa
#1
Nie obiecuję jakichś wielkich rewolucji, lecz myślę, że należy mi się poprowadzenie tego legendarnego tematu.

Karty zgłaszamy wg. wzoru:


Imię:
Przydomek/Pseudonim*:
Rola:
Styl:
Waga:
Wzrost
Ruchy Signaturowe:
Charakterystyczne akcje:
Dźwignie:
Finishery:
Theme:

Na razie regulaminu nie będzie, myślę, że wiecie jak się zachowywać.

Gali będzie 6, nie chce mi się wymyślać nowych nazw, więc wezmę te z poprzedniego tematu:

Gale:
1. Payback
2. No Chance
3. Margomania
4. Open Fight Night
5. Hardcore Justice
6. Jungement Day


NA RAZIE PO JEDNEJ KARCIE!
KARTY:

1. Smaczny Kąsek:
Imię: KamtriX
Przydomek/Pseudonim: The Specjal One
Rola: Face
Styl: American
Waga: 83kg
Wzrost: 186cm
Ruchy Signaturowe: Woo Woo Woo, you know it!
Charakterystyczne akcje: Full Nelson Slam, Clothesline, Suplex, headbutt, enzuigiri, bicicle kick
Dźwignie: Walls of Jericho
Finishery: X-Factor
Theme:2. You Know It:
Nazwa: Mean Machine
Pseudonim: Mikeman, Double "M"
Rola: Tweener
Styl: Power House
Waga: 130kg
Wzrost: 190 cm
Signature: Hardcore DDT (wrzuca przeciwnika na narożnik i wykonuje z niego DDT), Air Raid Crash, Meet Hook Clothesline
Charakterystyczne Akcje: Belly to Back Side Slam, Turnbuckle Thrust, Full Nelson Slam, Meet Hook Clothesline, Rolling Fireman's Carry Slam, Spinebuster, Back Pack Stunner, Shooting Star Press
Dźwignie: Kimura, Batista Bite
Finishery: Olympic Slam, Mean Machine Stunner
Theme:3. Naste:
Nazwa: Flowrider
Przydomek ringowy: Electrifying Flow
Rola: Tweener
Styl: Technical
Wiek: 24
Waga: 102kg
Wzrost: 194cm
Charakterystyczne Akcje: Dragon Whip, Short-Arm Clothesline, Diving Moonsault, Jumping High Kick, Spinning Back Fist, Frankensteiner, Gutwrench Suplex, Sit Out Facebuster, Leg Drop Bulldog, Running Neck Snap, Side Russian Legsweep, The Silverspoon DDT
Signature Action: Beatiful Disaster, Alabama Slam
Dźwignia: Scorpion Death Lock, Anaconda Choke
Finisher: Cross Rhodes, Neutralizer
Theme:4. Ice Hots
Imię: Dark Pul
Przydomek/Pseudo​nim: Darkest of The Dark
Rola: Face
Styl: Technical
Waga: 100 kg
Wzrost 188 cm
Ruchy Signaturowe: Truth or Consequences,450​ Splash,Package Piledriver
Charakterystyczn​e akcje: Dropkick,Reverse​ STO,Scoop powerslam,Sitout​ inverted suplex slam,Spinebuster​,Crossbody,Low Kick,Low Blow,Mutiple Kick Varations,German​ Suplex,Butterfly​ Suplex,Tornado DDT
Dźwignie: Texas Cloverleaf,Verti​cal Muta Lock
Finishery: Play of The Day,Corkscrew Kick
Theme:5. Hardstex
Imię: Mr.Hardziu
Przydomek/Pseudonim: Hardziu, The Punisher, Dead Man, Phenom
Rola: Tweener
Styl: American
Waga: 157kg
Wzrost: 204cm
Signature: "Dead" - Cięcie gardła wykonywany przed Tombstone Piledriver, lub w segmentach czy inych sytuacjach nie koniecznie przed Tombstone.
Charakterystyczne akcje: Bodyslam, Headbutt, Irish Whip, Clothesline, Power Clothesline, Chop, Spear, Big Boot, Sideslam, PowerBomb, Hellevator, Joker Driver
Dźwignie: Boston Crab, Camel Clutch
Finishery: Tombstone Piledriver, Chokeslam.
Theme:6. Jastrząb Niebios
Imię: Hawk Heaven
Przydomek ringowy: HHS (Hawk Heaven Superstar), The Game, King of Kings, Best in the World
Rola: Tweener
Styl: American
Waga: 115 kg
Wzrost: 190 cm
Charakterystyczne akcje: Spear, PowerBomb, PowerSlam, Tornado DDT, Swinging Neckbreaker, Russian Leg Sweep, Moonsault, Roundhouse Kick, White Noise, Samoan Drop, Enzuigiri, Big Ending, Turnbuckle Shinning Wizard + Running Bulldog, Spinebuster
Ruchy Signaturowe: Flying Elbow Drop
Dźwignie: Hawkcator (Edgecator), BestLock (YesLock)
Finishery: Go To Sleep, Pedigree
Theme:7. Road Dogg

Imię: Cirillo Superstar
Przydomek/Pseudonim: Neon Rose , Pest
Rola: Heel
Wiek: 37lat
Styl: Technical
Waga: 102kg
Wzrost 1m88cm
Ruchy Sygnaturowe: Knee Splash , Pendulum Backbreaker
Charakterystyczne akcje: Standing shooting star press , Springboard 450° plancha , Slingshot baseball slide , Springboard roundhouse , Corkscrew plancha , Springboard tornado DDT , Fisherman DDT
Dźwignie: Deathstar , Scar
Finishery: Starship Pain , Moonlight Drive

8. Feeduś

TU BĘDZIE NOWA KARTA

9. Fezaes

Nazwa: Great Tom
Pseudonim ringowy: Polish Bulldozer, The Great Tom
Styl: Power
Rola: Heel
Wzrost: 213 cm
Waga: 210 kg
Charakterystyczne akcje: Sidewalk Slam, Headbutt, Walking shoulder block, Reverse powerbomb, Body block, Backbreaker drop
Dźwignie: Bearhug, Tourture Rack
Finishery: K.O Punch, Greatslam
Theme: Hollywood Undead - Pain

10. X-Pac

Imię: Liontaker
Przydomek/Pseudonim: Shane,WKS
Rola: Heel
Wiek zapaśnika: 34
Styl: American
Waga: 105 kg
Wzrost: 185 cm
Ruchy Signaturowe: Awesome Clothesline,Lionsault
Charakterystyczne akcje: DDT (przeciwnik na kolanach),Discus Punch,Flapjack,Running knee lift,Half Nelson Attack,Inverted facelock backbreaker + Neckbreaker,Corner Running Knee Smash
Dźwignie: Figure four leglock,Coquina Clutch
Finishery: Diving Leg Drop

11. sir xardios

Imię: CM Drunk
Pseudonimy: The Maniac, Besten in der Welt
Rola: Tweener
Styl: Brawler
Waga: 99 kg
Wzrost: 186cm
Ruchy Signaturowe: Back flip
Signature Action: K2, Randy Orton stomp
Charakterystyczne akcje: Clothesline, Gut punch, Reverse swing nackbreaker, Axe handle to ringside, Three of woe, Springboard spinkick, Apron hip toss, Running knee strike, Toss into ring post, Flying kneel kick
Dźwignie: Christo, Nervhold
Finishery: The Killer, Kudomo Valentine
Theme:12. Sidewipe

Imię: Ironhide
Przydomek/Pseudonim*: Iron Fighter, Ironman
Rola: Heel
Styl: American
Waga: 124kg
Wzrost: 189cm
Ruchy Signaturowe: Full Nelson
Charakterystyczne akcje: Bulldog[ Po czym New Anaconda Vise, DropKick,BigBoot,Falcon Arrow, Diving elbow drop, Hammerlock, Chop
Dźwignie: New Anaconda Vise, four figure leg lock
Finishery: Styles Clash, Pepsi Plunge
Theme:13. Monster og Doom
Imię: Chris Harris
Przydomek/Pseudonim*: The Phenomenal One
Rola: Heel
Styl: Technical
Waga: 98 kg
Wzrost: 180 cm
Ruchy Signaturowe: Cliffranger (DDT z trzeciej liny)
Charakterystyczne akcje: Diving Leg Drop,Discus lariat,Fosbury Flop,Springboard DDT,Rack Bomb,High-angle belly to back,Brainbuster,Springboard 450° splash,Airplane Spin,Swiss Death,Pendulum Backbreaker,Sitout Jawbreaker
Dźwignie: Harcator (Edgecator),Phenomenal (Knee Bar)
Finishery: Spiraltap,Phenbuster (Inverted Fisherman Buster)
Theme:14. walkir
Imię: Ken Shamrock
Przydomek/Pseudonim*: The Beast,The Most Dangerous Man
Rola: Heel
Styl: Powerhouse
Waga: 128 kg
Wzrost: 190 cm
Ruchy Signaturowe: Spinning Spinebuster,Shock Treatment
Charakterystyczne akcje: Lariat,Backpack stunner,Backbody Drop,Spear,Running turnbuckle thrust,Rear naked choke,Backbreaker,Standing double leg takedown,Exploderplex,Clawhold STO,Train Wreck,Chockebomb
Dźwignie: Knee Bar,Stretch Muffler
Finishery: Bull Hammer,Shamrock Bomb (Batista Bomb)
Theme:15. Shadow Blood
Nazwa: Big Trouble
Przydomek/Pseudonim*: The Hunter
Rola: Heel
Styl: Power
Waga: 130 kg
Wzrost: 190cm
Ruchy Signaturowe: Swiss Death
Charakterystyczne akcje: Lariat,Over The Shoulder Backbreaker,BackpackStunner,Big Boot,Clawhold,Heabutt,Sitout Jawbreaker,Turnbuckle Thrust,Full Nelson Slam,Shooting Star Press,Stun Gun,Giant Swing,Palm Strike
Dźwignie: Collosal Clutch,Crippler Crossface
Finishery: Sheel Shocked,Corner Facewash
Theme :


Tag Teamy:

1.
Nazwa: Disruptive Gentlemen
Skład: Flowrider, Mean Machine
Powiedzonko: "Are you ready?!", "Czy ty nas w ogóle obchodzisz?!"
Signature: DDT/Reverse STO & Enzuigiri, 3D, Thunder Express
Charakterystyczne akcje: Back Drop Suplex & Jumping Clothesline, DDT/Reverse STO & enzuigiri,
Drinking While Investing, Atomic drop + Knee Attack
Dźwignia: Bastista Bite(Mean) + Scorpion Death Lock(Flow)
Finisher: G9, "Last Edition"(MM wykonuje Stunner'a, a Flow przechwytuje do Cross Rhodes)
Theme:2.
Nazwa: Masters of Destruction
Członkowie: Hawk Heaven Superstar & Mr.Hardziu
Akcje Sygnaturowe: Double Suck It (Suck It po czym odbicie od lin i Double Dropkick), The Killer (Hardziu łapie przeciwnika za gardło i rzuca go w stronę Hawka a ten wykonuje Big Ending)
Akcje Charakterystyczne: Double Spear, Double PowerBomb, Awesome Clothesline, Big Boot, Brothers Combination (Hardziu wykonuje Irish Whip do narożnika, po czym Hawk dobija Clotheslinem), Destruction Kick (Hawk wykonuje Roundhouse Kick, a Hardziu dokłada Hellevator)
Dzwignie: Destruction Company (Hardziu zapina Boston Crab, a Hawk Heaven zapina BestLock (Yes Lock)), Birdcage Pain (Hawk zakłada Hawcator (Edgecator), a Hardziu Camel Clutch)
Finishery: The Best (Hawk wykonuje Go To Sleep, a Hardziu przechwytuje w powietrzu przeciwnika i i wykonuje Tombstone Piledriver), The Total Destruction ((Little Jimmy Finale) Hawk wykonuje SCF a Hardziu dokłada Shut up!)
Theme:


Pasy i ich właściciele:

Pas Mistrzowski MWE:
World Heawyveight Championship:
Intercontinental Championship:
Tag Team Championships:

Zapraszam do zgłaszania kart, ten post poprawię, musiałem pisać go szybko, aby nikt inny nie założył jakiejś tandety.

Wszystkie karty będę uzupełniał dziś, a tych, których nie zdążę dodam jutro!

Miłej zabawy! Wink
Reply
#2
Brick 
To nie multi tylko konto na którym brat mi pozwolił pisać. Smile
Reply
#3
ale nie dla pozwolenia
a moge tu taj grac bo u faesa nie moglme
Reply
#4
Zresztą jak byś ładnie poprosił to bym może Ci pozwolił szczerze mówiąc.
Reply
#5
Wbij może reputację, przestań pisać jakbyś miał pozmieniane litery w klawce i nie ma przeszkód.

Shakyor:
Tak, tak. Widzę, że jesteś z rodziny wielodzietnej.
Reply
#6
Dwie osoby to duzo?
Reply
#7
a ilel reputacji mam wbic
Reply
#8
Mean Machine
Nazwa: Mean Machine
Pseudonim: Mikeman, Double "M"
Rola: Tweener
Styl: Power House
Waga: 130kg
Wzrost: 190 cm
Signature: Hardcore DDT (wrzuca przeciwnika na narożnik i wykonuje z niego DDT), Air Raid Crash, Meet Hook Clothesline
Charakterystyczne Akcje: Belly to Back Side Slam, Turnbuckle Thrust, Full Nelson Slam, Meet Hook Clothesline, Rolling Fireman's Carry Slam, Spinebuster, Back Pack Stunner, Shooting Star Press
Dźwignie: Kimura, Batista Bite
Finishery: Olympic Slam, Mean Machine Stunner
Theme: http://www.youtube.com/watch?v=IutGjkKPbU4
Reply
#9
Dobij do tego 0. Nie pokazuj się zanim nie dobijesz repka.
Reply
#10
Shakyor
Akhved
Sidewipe
Fapes
Hepatoil

razem 5 dzieci LOLXD
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)