Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wrestling po raz kolejny
#1
Na wstępie ogłaszam, że jeśli masz zamiar hejtować to możesz wyjść z tematu. Nie jest to żaden plagiat! Jastrząb usunął stary temat, więc zakładamy nowy! Kontynuacja MWE.

Chcesz założyć kartę i bawić się dalej z nami? Stwórz kartę według wzoru.

Wzór:

Imię:
Przydomek/Pseudonim:
Rola:
Wiek zapaśnika:
Styl:
Waga:
Wzrost
Ruchy Signaturowe:
Charakterystyczne akcje:
Dźwignie:
Finishery:

Lista GM-ów:
Road Dogg
Hardstex


Osoby piszące walki:
Feeduś
Harukomnutott
Fare


Karty zawodników:


1. Hardstex:


Imię: Mr.Hardziu
Przydomek/Pseudonim: Hardziu, The Punisher, Dead Man, Phenom
Rola: Tweener
Wiek wymyślony zawodnika: 30 lat
Styl: American
Waga: 157kg
Wzrost: 204cm
Charakterystyczne akcje: Bodyslam, Headbutt, Irish Whip, Clothesline, Power Clothesline, Chop, Spear, Big Boot, Sideslam, PowerBomb, Hellevator, Joker Driver
Dźwignie: Boston Crab, Camel Clutch
Finishery: Tombstone Piledriver, Chokeslam.
Theme:
Reply
#2
UWAGA .
Rusza nowa akcja - można powiedzieć pseudo NXT , każdy członek MWE robi kompletnie nową kartę zapaśnika ( max. 25lat ) . Każdy jest swoim mentorem , lecz zakazane jest używanie kolesia z NXT w głównych rosterach , segmenty z nimi są mniej ważne więc nie bierzcie tego tak na poważnie .
Pewnie spytacie , po co znowu taki szajs? Mianowicie , zwycięski zapaśnik otrzyma przepustkę do głównego rosteru w którym będzie mógł uczestniczyć tak samo jak swoją główną postacią . W tym naszym NXT stawiać będziemy głównie na wypromowanie takiego gracza który drugą postacią będzie mógł podbić coś więcej . W jednym sezonie każdy powinien otrzymać minimum 4walki , bez specjalnych stypulacji , nieraz nawet może być to siłowanie na rękę . Powszechnie wiadomo że główne rostery są ważniejsze i ciężko będzie to wszystko ogarnąć bezbłędnie więc proszę nie narzekać na ew. obsuwy które z pewnością nastąpią . Ranking końcowy wyłoni najlepszego zapaśnika , zwycięscy będą wybierani losowo więc proszę nie narzekać że ktoś wciąż przegrywa .
Punktacja prezentuje się następująco:
- Zwycięstwo przez poddanie się przeciwnika - 15pkt rankingowych .
- Zwycięstwo poprzez przypięcie - 10pkt rankingowych .
- Zwycięstwo poprzez dyskwalifikacje - 5pkt rankingowych .
- Zwycięstwo poprzez Count Out - 2pkt rankingowe .
- Przegrana oczywiście nie jest nagradzana .
Karty umieszczone zostaną tutaj - każdy musi dostosować się do tego że dźwignie jest aktualnie niewiele do wyboru i mogą się powtarzać . Jeśli to Wam nie odpowiada proszę czerpać taką akcje z głównej postaci .
NXT nie jest obowiązkowe , kto nie chce nie musi dochodzić .

Naste:
Nazwa: Gron Master Doubledeen (GMD)
Przydomek/Pseudonim: Flying Winner, The Daredevil
Rola: Tweener
Wiek zapaśnika: 20
Styl: Technical
Waga: 91kg
Wzrost: 182cm
Ruchy Signaturowe: Diving Code Blue, Whisper In The Wind
Charakterystyczne akcje: Inazuma Leg Lariat, Top Rope Missile Dropkick, Diving Frankensteiner, Apron Cannoball, Rope Backflip Kick, Jumping Spin Kick, Springboard Russian Legsweep, Sitout Gordbuster, Powerbomb Flapjack, Reverse of Fate
Dźwignie: Dungeon Lock
Finishery: Zig Zag, Swanton Bomb
Theme: http://www.youtube.com/watch?v=VdFN9JBx6xU

Fezaes:
Nazwa: Great Tom
Pseudonim ringowy: Polish Bulldozer, The Great Tom
Styl: Power
Rola: Heel
Wzrost: 213 cm
Waga: 210 kg
Charakterystyczne akcje: Sidewalk Slam, Headbutt, Walking shoulder block, Reverse powerbomb, Body block, Backbreaker drop
Dźwignie: Bearhug, Tourture Rack
Finishery: K.O Punch, Greatslam (chokeslam)
Theme: Hollywood Undead - Pain

Hardstex:
Imię: FlyTaker
Przydomek/Pseudonim: FT, Flyer, Taker, FlyTaker Jr.
Rola: Face
Wiek zapaśnika: 20 lat
Styl: Highflyer
Waga: 77kg
Wzrost: 170cm
Ruchy Signaturowe: Tornado DDT, Hurricanrana, Headscissors Takedown.
Charakterystyczne akcje: DDT, Tornado DDT, Hurricanrana, Low Kick, Drop Kick, Double Leg Stomp, Baseball Slide, Suicide Dive, Moonsault, Lionsault, Monkey Flip, Headscissors Takedown, Tilt-a-Whirl Headscissors Takedown, Shooting Star Press, Diving Double Axe Handle, Tiger Fenth Kick, Frog Splash, Sommersault Senton, Avalanche Shiranui, Flying Calf Kick, Corner Slingshot Splash, Diving Elbow Drop, Corksrew Plancha, Dragonrana.
Dźwignie: SleeperHold, La Mistica
Finishery: 630 Splash, Sliced Bread Number

Yaw
Imię: Sam Brown
Przydomek/Pseudonim: ---
Rola: Face
Wiek zapaśnika: 19
Styl: American
Waga: 99kg
Wzrost: 187cm
Ruchy Signaturowe: High Kick
Charakterystyczne akcje: Bossman Slam, Body Slam, Powerslam, Big Boot, Leg Drop
Dźwignie: Brown Lock (Tazzmission)
Finishery: Brown Spike (Samoan Spike)

You Know It
Nazwa: Thomas Rollws
Przydomek/Pseudonim: Diamond Sharp, Executor, Mr. Boombastic
Rola: Face
Wiek zapaśnika: 19
Styl: Technical
Waga: 89 kg
Wzrost: 174 cm
Ruchy Signaturowe: running knee, Last Call Superkick, Go to Cheech
Charakterystyczne akcje: Hammerlock suplex, springboard clotheline, spirngboard dropkick, exploder suplex, swing neckbreaker, falcon arrow, Running High knee buldog combination, pepsi twist, backflip kick, tilt-a-whirl DDT, tiger powerbomb, catapult dropkick, standing moonsoult side slam.
Dźwignie: Sleeper Hold, Koji Cluth
Finishery: Moonlight Drive, RKO

X - Pac
Imię: Sin Egro
Przydomek/Pseudonim: Mistico High Flyer,The Member of Helms Family
Rola: Heel
Wiek zapaśnika: 22 lata
Styl: High Flyer
Waga: 94 kg
Wzrost: 175 cm
Ruchy Signaturowe: La Mistica,Chickenwing
Charakterystyczne akcje: DDT,Tornado DDT,Hurricanrana,Avalanche Shiranui,Mule Kick,Dragonrana,Slingshot cutter,Standing Moonsault,Monkey Flip,Headscissors Takedown,Tilt-a-Whirl Headscissors Takedown
Dźwignie: Ankle Lock
Finishery: Corkscrew Shooting Star Press,C4

walkir
Imię: Albert Shamrock
Przydomek/Pseudonim: Ken Shamrock Brother
Rola: Face
Wiek zapaśnika: 22
Styl: American
Waga: 98 kg
Wzrost: 188 cm
Ruchy Signaturowe: Crossface Chickenwing
Charakterystyczne akcje: Suplex,DDT,Mule Kick,Diving Crossbody,Cutter,Monkey Flip,Titl-a-whril backbreaker,Body Scissors
Dźwignie: Sleeperhold,Key + Leg Lock
Finishery: Hangman`s facebuster

Virees
Imię: Jack Helms
Przydomek/Pseudonim: The Schoon,JH,The Member of Helms Family
Rola: Heel
Wiek zapaśnika: 22 lata
Styl: American
Waga: 108 kg
Wzrost: 187cm
Ruchy Signaturowe: Reality Check,Beautiful Disaster
Charakterystyczne akcje: Dropkick,Clothesline,Swinging Neckbreaker,Suplex,Rope-hund DDT,Headlock,Samoa Slam,Belly to Back Suplex,Falcate,Chop,Kick to Head,Swinning Reverse STO
Dźwignie: Anaconda vise,Helmscator (Edgecator)
Finishery: Clash of the Titus,Schooner (Shut up)
Theme: http://www.youtube.com/watch?v=m5n7OP3lKXI

zaje zając
Imię: The Norm
Przydomek/Pseudonim: Mr. Perfect, One Star
Rola: Face
Wiek zapaśnika: 20 lat
Styl: American
Waga: 103 kg
Wzrost: 185cm
Ruchy Signaturowe: Suplex Lift into Stunner
Charakterystyczne akcje: Dropkick,Clothesline,Swinging Neckbreaker,Suplex,Rope-hund DDT,Headlock
Dźwignie: STF
Finishery: Lie Detector, Skull Crushing Finaly

Bloody Dolineqq
Imię: Paul Helms
Przydomek/Pseudonim: Celtic Warrior Green, Great White
Rola: Face
Styl: American
Waga: 121 KG
Wzrost: 191 cm
Ruchy Signaturowe: K.O Breaker ( Paul łapię zawodnika jak pod RKO, tylko że przerzuca przez ramię i wykonuję Backbreakera.),Frenzy,Celtic Cross
Charakterystyczne akcje: Royal Mutilation,Irish Curse,Flying Clothesline,Beats of the Bodhran,Falaway Slam,Power Slam,Suplex,Inverted facelock backbreaker,Rolling Hills,Backpack Stunner,Lariat,Meet Hook
Dźwignie: Texas Cloverleaf,Celtic Knot
Finishery: Brogue Kick,High Cross

Road Dogg
Imię: The Masterpiece
Rola: Face
Wiek zapaśnika: 21lat
Styl: Power
Waga: 131kg
Wzrost: 197cm
Ruchy Sygnaturowe: Vertical suplex powerslam , Knife-edge chop
Charakterystyczne akcje: Lifting double underhook sitout slam , Inverted sitout side powerslam , Oklahoma Stampede , Catapult backbreaker , Hair-pull backbreaker , Full nelson double knee backbreaker .
Dźwignie: Stranglehold
Finishery: Pieceattack ( Swing jawbreaker )


Zarezerwowane akcje:

Cirillo Superstar:
Sygnatury: Knee Splash .
Finishery: Starship Pain , Moonlight Drive .
Dźwignie: Deathstar .
Charakterystyczna akcje: Diving somersault inverted facelock jawbreaker , Belly to back wheelbarrow facebuster .

CM Drunk
Sygnatury: K2, Randy Orton stomp
Finishery: The Killer, Kudomo Valentine
Dźwignie: Christo, Nervhold
Charakterystyczna akcje: -

Mr.Hardziu
Sygnatury: -
Fisnishery: Tombstone Pilendriver , Chokeslam .
Dźwignie: Boston crab , Camel clutch .
Charakterystyczne akcje: Elevated Powerbomb , Running Big Boot .

Tom Crash
Finishery: Spear, Killswitch
Dźwignie: Cattle Mutilation
Charakterystyczna akcje: Frog Splash

X - Pac
Ruchy Signaturowe: Reality Chceck,Mizard of Oz,Dragon Suplex
Charakterystyczne akcje: Flying forearm smash,Diving European uppercut,Lionsault,Diving axe handle,Multiple kick variations,Springboard plancha,Step-Up Enzugiri,Missle Dropkick,Hardcore Slam,Alabama Slam
Dźwignie: Modified Figure 4 Leglock,Liontamer
Finishery: Codebreaker, Flashback

Flowrider
Signature Action: Beatiful Disaster, Alabama Slam
Dźwignia: Scorpion Death Lock, Anaconda Choke
Finisher: Cross Rhodes, Neutralizer

Sidewipe
Finishery: Pepsi Plunge,Styles Clash
Dźwignie: Four leg lock Figure,New Anaconda Vise

Hawk Heaven Superstar
Charakterystyczne akcje: Turnbuckle Shinning Wizard + Running Bulldog
Dźwignie: Hawkcator (Edgecator), YesLock
Finishery: Go To Sleep, Pedigree


_
_
Reply
#3
Jest tak:
Pasy są na razie 2 i 3 gale na razie też. Nie przejmujcie się tym. Temat się rozwinie. Aha i byłbym zapomniał.
Za pas Hardcore odpowiedzialny jest:
Road Dogg
Za pas WHC odpowiedzialny jestem ja:
Hardstex
Reply
#4
Mogę założyć kartę proszę?
Reply
#5
Oczywiście.
Reply
#6
Imię: The Dexter
Przydomek/Pseudonim: The best in the world
Rola: Face
Wiek zapaśnika: 32lata
Styl: Technical
Waga: 99kg
Wzrost 188cm
Ruchy Signaturowe: Flying elbow
Charakterystyczne akcje: Drop kick, Buldog, body slam, neck breaker, suplex, superplex, DDT
Dźwignie: Anaconda vice
Finishery: Skull Crushing Finale, Lie detector
Theme: http://www.youtube.com/watch?v=DvlvFCPqX5Azaje z
Reply
#7
Niedozwolone jest posiadanie 2 kart zawodników. Macie mieć tylko jedne konto - jednego zawodnika. Drugiej karty nie przyjmuję.

Ale nie oznacza to, że nie przyjmuję poprawek. Jeżeli uznasz, że masz lepsze akcje, finishery, dzwignie lub inne rzeczy pasujące bardziej do twojego stylu to pisz. Zmienię chętnie.
Reply
#8
Zaraz dodam piosenkę
Reply
#9
Theme*

Pepsi Plunge zarezerwowany przez Sidewipe! Bierzcie w ogóle te akcje co mieliście w starym MWE, bo przyjdą zawodnicy, którzy je mieli i będzie zwada.
Reply
#10
Shocked 
Służe pomocą.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)